تماس با ما

تلفن: ۱۳-۵۵۴۶۴۵۱۱-۰۳۱

فکس: ۵۵۴۶۴۵۱۰-۰۳۱

آدرس: کاشان، میدان کمال الملک، خیابان فاضل نراقی، محله درب باغ، کوچه حرم

ایمیل: info@babaafzalhotel.com