ابیانه و نطنز

ابیانه و نطنز

ابیانه و نطنز بسته های گردشگری ارائه شده توسط هتل شامل موارد ذیل می باشند، در صورت نیاز بسته های سفر متناسب با سلیقه گردشگران نیز قابل تغییر و اجراست: موقعیت مکانی: روستای تاریخی ابیانه، مسجدجامع نطنز مدت زمان مورد نیاز:4 ساعت

تور کویر

تور کویر

کویر مرنجاب (کویر مرکزی ایران) و شهر زیر زمینی اوئی (بزرگترین شهر زیر زمینی جهان) و تورهای سافاری بسته های گردشگری ارائه شده توسط هتل شامل موارد ذیل می باشند، در صورت نیاز بسته های سفر متناسب با سلیقه گردشگران نیز قابل تغییر و اجراست: موقعیت مکانی: کویر مرنجاب و...
بسته سفری مشهد اردهال و نیاسر

بسته سفری مشهد اردهال و نیاسر

بسته سفری مشهد اردهال و نیاسر بسته های گردشگری ارائه شده توسط هتل شامل موارد ذیل می باشند، در صورت نیاز بسته های سفر متناسب با سلیقه گردشگران نیز قابل تغییر و اجراست: موقعیت مکانی: نیاسر در فاصله 25 کیلومتری کاشان و مشهد اردهال در فاصله 35 کیلومتری شهرستان کاشان...
بازدید از اماکن تاریخی کاشان

بازدید از اماکن تاریخی کاشان

بازدید از اماکن تاریخی کاشان به طور مشخص: تپه های تاریخی سیلک، باغ فین، خانه تاریخی طباطبایی، خانه تاریخی بروجردی، خانه تاریخی عباسیان، حمام تاریخی سلطان میر احمد، مسجد آقابزرگ. بسته های گردشگری ارائه شده توسط هتل شامل موارد ذیل می باشند، در صورت نیاز بسته های سفر متناسب با...
تور ویژه گلاب گیری نیاسرکاشان

تور ویژه گلاب گیری نیاسرکاشان

تور ویژه گلاب گیری نیاسرکاشان بسته های گردشگری ارائه شده توسط هتل شامل موارد ذیل می باشند، در صورت نیاز بسته های سفر متناسب با سلیقه گردشگران نیز قابل تغییر و اجراست: مدت زمان مورد نیاز:3 ساعت نحوه طی مسیر: استفاده از خودرو-پیاده روی نحوه گردش: تور خودرا از محل...
تور ویژه گلابگیری قمصر کاشان

تور ویژه گلابگیری قمصر کاشان

تور ویژه گلابگیری قمصر کاشان بسته های گردشگری ارائه شده توسط هتل شامل موارد ذیل می باشند، در صورت نیاز بسته های سفر متناسب با سلیقه گردشگران نیز قابل تغییر و اجراست: تور ویژه گلابگیری قمصر کاشان مدت زمان مورد نیاز:3 ساعت نحوه طی مسیر: استفاده از خودرو-پیاده روی نحوه...